Gadhimai, simara
 +977 - 053-520210
 simara_cao@caanepal.gov.np

प्रेस विज्ञप्ती

03 December, 2023 Thursday Admin    

प्रेस विज्ञप्ती


बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना २०८०/०६/१४

01 October, 2023 Thursday Admin    

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना


बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना 2080/06/08

25 September, 2023 Thursday Admin    

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।। 2080/06/08


विमानस्थल भित्रको जग्गा कृषि प्रयोजनको लाग ठेक्कामा दिने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

08 September, 2023 Thursday Admin    

विमानस्थल भित्रको जग्गा कृषि प्रयोजनको लाग ठेक्कामा दिने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना। 2080/05/22


विमानस्थलभित्र विज्ञापन बोर्ड राख्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना 2080/05/07

24 August, 2023 Thursday Admin    

विमानस्थलभित्र विज्ञापन बोर्ड राख्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना 2080/05/07


बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।

23 August, 2023 Thursday Admin    

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।


विमानस्थलभित्र विज्ञापन बोर्ड राख्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना

30 July, 2023 Thursday Admin    

विमानस्थलभित्र विज्ञापन बोर्ड राख्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना


सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना

18 July, 2023 Thursday Admin    

सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना


बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

02 July, 2023 Thursday Admin    

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना


सिमरा विमानस्थलभित्र क्यान्टिन संचालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूूचना।

16 June, 2023 Thursday Admin    

सिमरा विमानस्थलभित्र क्यान्टिन संचालन गर्ने सम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूूचना।


बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

31 May, 2023 Thursday Admin    

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना


पुुराना सामानहरू लिलाम बिक्री गर्ने बारेको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

18 May, 2023 Thursday Admin    

पुुराना सामानहरू लिलाम बिक्री गर्ने बारेको शिलबन्दी बोलपत्र आह्वानकाो सूचना २०७९/०८०


विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि ठेक्कामा दिने बारेको बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना

03 April, 2023 Thursday Admin    

विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि ठेक्कामा दिने बारेको बोलपत्र आह्यन सम्बन्धी सूचना


विज्ञापन बोर्ड हटाउने सम्बन्धी सूचना।

15 February, 2023 Thursday Admin    

सिमरा विमानस्थलको विज्ञापन बोर्ड हटाउने सम्बन्धी सूचना।


विमानस्थल क्षेत्रभित्र रहेको जग्गा कृषि प्रयोजनका लागि ठेक्कामा दिने बारेको बोलपत्र अाह्यवान सम्बन्धी सूचना

08 November, 2022 Thursday Admin